Philippine Nudibranchs & Sea Slugs

species
thumbnails
nudibranch.org
thumbnails species taxonomically links
Mariaglaja tsurugensis

Mariaglaja tsurugensis (Baba & Abe, 1959)

Location:
Secret Bay, Anilao, Luzon.
Date:
8 April, 2012
Other info:
e-mail